ความชื้นในอากาศ: ระดับความชื้นที่เหมาะสมในอากาศสำคัญอย่างไร? ​

เราทุกคนสูดอากาศหายใจตลอดวันและทุกวัน ความชื้นส่งผลสำคัญต่อบรรยากาศรอบตัวเราและมีผลกระทบต่อการระเหยของน้ำและฝน ความชื้นคือเรื่องสำคัญมากในกระบวนการผลิต เก็บรักษา และทดสอบเครื่องใช้หลากหลายชนิด ดังนั้นการวัดความชื้นจึงถูกใช้เพื่อป้องกันการควบแน่น ผุกร่อน เชื้อรา ความแปรปรวนหรือความเสียหายอื่นๆ    

 

ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์

 

ความชื้นสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ เพราะความชื้นมีผลต่ออุณหภูมิที่เหมาะสมที่ทำให้เรารู้สึกสบายตัว ร่างกายจะลดอุณหภูมิไม่ได้หากอากาศอบอ้าวและความชื้นสูง เพราะไม่สามารถระบายความร้อนให้ออกสู่อากาศในรูปของเหงื่อได้

 

ภาวะนี้สามารถนำไปสู่อันตรายจากระดับความร้อนในร่างกายที่สูงเกินไป ภาวะเครียดจากความร้อนสามารถทำให้ไม่สบายหรือเสียชีวิตได้ และยังก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ หัวใจวาย หรือเส้นเลือดในสมองแตก โดยเฉพาระหว่างการแข่งขันกีฬาที่จัดในช่วงฤดูร้อน ควรมีการดูแลพิเศษเพื่อให้มั่นใจว่านักกีฬาและผู้ชมนั้นได้รับน้ำดื่มเพียงพอและได้พักร่างกายบ่อยๆ 

 

ผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์

 

ความชื้นยังมีผลต่อสุขภาพของสัตว์ในลักษณะที่คล้ายกัน ความชื้นสูงในอากาศที่อบอ้าวสามารถทำให้สัตว์เครียดเพราะไม่สามารถปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น หากเกิดความเครียดลักษณะในโคนมและโคเนื้อ พวกมันจะกินอาหารน้อยลง มีปัญหาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ และอัตราการตายสูงขึ้น

 

ความสำคัญของระดับความชื้นในอากาศที่เหมาะสม

 

การดูแลอากาศภายในอาคารที่เราใช้หายใจให้มีคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานก็ตาม มีคุณภาพในที่นี้หมายถึงปราศจากสารอันตรายและมีความชื้นในอากาศที่เหมาะสม

 

อากาศที่เราหายใจเข้าไปนั้นประกอบด้วยไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นหลัก นอกจากองค์ประกอบ 2 ตัวนี้แล้ว อากาศยังประกอบไปด้วยก๊าซมีตระกูล ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอคน้ำอีกเล็กน้อย ปริมาณของไอน้ำในอากาศนั้นเรียกว่าความชื้นสัมพัทธ์ซึ่งมีความแปรปรวนสูง การมีสัดส่วนระหว่างอากาศและไอน้ำที่เหมาะสมคือสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของคุณและบ้าน

 

ความชื้นในอากาศสูงเกินไปก่อให้เกิดปัญหาบ้านชื้น

 

หากมีน้ำ (ไอน้ำ) ในอากาศมากเกินไป ในไม่ช้าจะก่อให้เกิดปัญหาบ้านชื้นซึ่งนำไปสู่ปัญหาเชื้อรา การควบแน่นของไอน้ำ และกลิ่นอับ คุณอาจพบว่าบ้านมีปลวกเยอะขึ้นเพราะปลวกชอบอากาศภายในที่มีลักษณะชื้น

 

อากาศแห้งเกินไปก็ไม่ดีเช่นกัน

 

ความชื้นมากเกินไปไม่ดีแน่นอน แต่อากาศแห้งเกินไปก็ไม่สบายตัวเช่นกัน ปัญหาที่เกิดความชื้นในอากาศน้อยเกินไป ได้แก่ คอแห้ง ไอแสบคอ ผิวแห้ง และริมฝีปากแตก และยังสามารถทำให้คุณปวดศีรษะและมีสมาธิน้อยลงอีกด้วย

 

ความชื้นสัมพัทธ์ในบ้านของคุณควรอยู่ที่ระหว่าง 40 ถึง 60 เปอร์เซนต์ ระบบเครื่องปรับอากาศในอาคารมักสามารถควบคุมความชื้นในอากาศได้ด้วย คุณสามารถเพิ่มระดับความชื้นในอากาศได้โดยการผลิตไอน้ำ แต่หากมีไอน้ำมากเกินไปเครื่องปรับอากาศก็จะใช้พลังงานมากขึ้นในการทำอากาศให้เย็นเพื่อกำจัดไอน้ำ ดังนั้น dehumidifier การวัดความชื้นในอากาศจึงสามารถมอบทั้งบรรยากาศที่เหมาะสมและประหยัดค่าไฟได้ในเวลาเดียวกัน  

ที่มา: https://www.metoffice.gov.uk/learning/temperature/humidity/effects

 

https://vasco.eu/en-gb/blog/ventilation/why-right-air-humidity-your-home-important

 

http://www.npl.co.uk/publications/good-practice-online-modules/humidity/humidity-basics/why-is-humidity-important 

 

 01-aclgroups_com-Phanchita

Copyright © 2022 www.aclgroups.com All Rights Reserved.​​

39/49 Pathumsainai Rd., Bangkayaeng,
Muang, Pathumthani 12000 Thailand

:   061 823 5791
    061 823 5792
    061 823 5793

:   02 975 3633 - 6
    02 975 2405 - 7​

:   02 975 2404

ADVANCE CONTROL LIMITED​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

  02 975 3633                      02 975 2404