ฮีตเตอร์กันระเบิด (ULTRA-SAFE Explosion-proof heater)

การใช้งานฮีตเตอร์ในบริเวณที่มีสารอันตราย สารไวไฟ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของก๊าซ ของเหลว หรือฝุ่นเส้นใยนั้น ต้องใช้ฮีตเตอร์กันระเบิดเท่านั้น

 

INDEECO เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตฮีตเตอร์กันระเบิด โดยมีหลายรุ่นให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 

ULTRA-SAFE EXP เป็นฮีตเตอร์กันระเบิดที่ลูกค้านิยมใช้มาก เพราะสามารถใช้ได้กับสารไวไฟที่มีอุณหภูมิจุดระเบิดต่ำถึง 160 องศาเซลเซียสสามารถใช้ได้กับสารไวไฟ

  • Class I, Divisions 1 and 2, Groups C and D

  • Class II, Divisions 1 and 2, Groups E, F and G

  • Class I, Zones 1 and 2, Group IIB

  • Temperature Code T3C, 320°F (160°C)

 

ULTRA-SAFE EXP เพิ่มคุณลักษณะพิเศษ คือ สามารถติดตั้งในบริเวณที่เปียกได้ โดยมี IP55 

 

หากลูกค้าท่านใดสนใจ กรุณากรอกข้อมูลการใช้งานเพื่อให้ทางเราเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการค่ะ

 

ฮีตเตอร์กันระเบิด

(ULTRA-SAFE Explosion-proof heater)

สินค้างานโปรเจ็ค​

สินค้าอะไหล่​

Copyright © 2022 www.aclgroups.com All Rights Reserved.​​

39/49 Pathumsainai Rd., Bangkayaeng,
Muang, Pathumthani 12000 Thailand

:   061 823 5791
    061 823 5792
    061 823 5793

:   02 975 3633 - 6
    02 975 2405 - 7​

:   02 975 2404

ADVANCE CONTROL LIMITED​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

  02 975 3633                      02 975 2404