เบรกเกอร์ - GERYER , EC110C , EC250B

Miniature  Circuit  Breakers​ เบรกเกอร์

Breaking  Capacity  10 KA(EC Model), 6KA (EA Model)  at  230/400 V

Fully  tested  to BSEN  60898 A-Series​

Residual  current  circuit  breakers

Made in Germany

2-pole, compact design, for ac

fault current acc. To cee 27,

Breaking capacity up to 6 ka,

Dual purpose box terminals for

busbar wire connection.

***GEYER residual current devices can be connected by a busbar with minuature​ circuit breakers.

เบรกเกอร์ - GERYER EA106B,C,EA116B,C,EA120B,C,EA125B,C,EA132B,C,EC106B,C,EC110B,C,EC116B,C,EC120B,C,EC125B,C,EC132B,C,EC140B,C,EC150B,C,EC206B,C,EC210B,C,EC216B,C,EC220B,C,EC225B,C,EC232B,C,EC240B,C,EC250B,C,EC306B,C,EC310B,C,EC316B,C,EC320B,C,EC325B,C, EC332B,C,EC340B,C,EC350B,C,
EF225D,EF240D
EA106B,C,EA116B,C,EA120B,C,EA125B,C,EA132B,C,EC106B,C,EC110B,C,EC116B,C,EC120B,C,EC125B,C,EC132B,C,EC140B,C,EC150B,C,EC206B,C,EC210B,C,EC216B,C,EC220B,C,EC225B,C,EC232B,C,EC240B,C,EC250B,C,EC306B,C,EC310B,C,EC316B,C,EC320B,C,EC325B,C, EC332B,C,EC340B,C,EC350B,C,

สินค้างานโปรเจ็ค​

สินค้าอะไหล่​

Copyright © 2022 www.aclgroups.com All Rights Reserved.​​

39/49 Pathumsainai Rd., Bangkayaeng,
Muang, Pathumthani 12000 Thailand

:   061 823 5791
    061 823 5792
    061 823 5793

:   02 975 3633 - 6
    02 975 2405 - 7​

:   02 975 2404

ADVANCE CONTROL LIMITED​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

  02 975 3633                      02 975 2404